Triple test (Trimestrálny screening)

trimestralny screening

S rýchlo sa vyvíjajúcou dobou prichádzajú aj vymoženosti, ktoré nám uľahčujú život. Jednou z nich je takzvaný triple test, ktorý je známy aj pod pojmom trimestrálny screening. Umožňuje lekárom a aj Vám rozpoznať, či Vášmu bábätku nehrozí nejaká vrodená vývojová vada. Stretne sa s ním každá tehotná mamička a to v období medzi 15. až 20. týždňom tehotenstva.

Čo je to triple test?

Úlohou triple testu (trimestrálneho screeningu) je odmerať množstvo troch látok v krvi budúcej mamičky.

Ide o látky:

  • alfa-fetoproteín (AFP) – látka, ktorá je produkovaná v pečeni Vášho bábätka.
  • ľudský choriový gonadotropín (hCG) – hormón, ktorého syntézu ma na starosti placenta, keď žena otehotnie.
  • estriol (E3) – čo je forma hormónu estrogénu, ktorá sa zvyšuje počas tehotenstva a je produkovaná vo vysokom množstve placentou.

Ak sa pridá aj testovanie látky inhibin-A, ide o quad test (quad – z anglického štvornásobný). Hodnota týchto látok v krvi pomáha vyšetrujúcemu doktorovi zistiť, či Vaše dieťa bude alebo nebude mať určité vrodené chyby. Triple test je odporúčaný pre všetky ženy, ale najviac pre tie, ktoré majú cukrovku, ich vek prevýšil 35 rokov a v ich rodine je história vrodených chýb.

K výsledku testu musí lekár zvážiť aj Váš vek a ďalšie faktory. Medzi vrodené chyby patria Downov syndróm, stav nazývaný spina bifida (rázštep stavcov) alebo anomália s názvom anencefália. Vedzte však, že tento triple test nedokáže presne určiť, či Vaše dieťa bude trpieť jednou z týchto vrodených chýb. Pre presné posúdenie budete musieť podstúpiť test nazývaný amniocentéza.

Ako sa triple test vykonáva?

Ide o bežný úkon, ktorý je podobný, ako keď Vám chcú odobrať z ruky krv. Pre lepšenie napumpovanie ciev krvou sa Vám stiahne ruka pod ramenom elastickou gumou, aby bolo možné vykonať odber krvi bez komplikácií. Vzorka krvi je odobraná do skúmavky a následne poslaná do laboratória na analýzu.

Aké sú riziká tohto testovania?

Triple test nepredstavuje pre Vás a Vaše bábätko žiadne riziká. Jediné možné riziko môže nastať, ak sa Vám do krvi zavedie ihlou infekcia. To je však veľmi nepravdepodobné, keďže sestry by mali používať len sterilne zabalené ihly, ktoré sa dostanú do kontaktu so vzduchom len pár sekúnd pred jej vpichnutím do Vašej žily.

Ako presný triple test je?

Ťažko povedať. Môže sa totiž stať, že ak Vám vyjde pozitívny test (teda, že Vaše bábätko bude mať pravdepodobne vrodenú chybu), tak v skutočnosti nosíte vo svojom brušku zdravé dieťa. Platí to však aj naopak, a teda pri výsledku, že test je negatívny, môže byť Vaše bábätko postihnuté. Druhá varianta je však najmenej pravdepodobná a väčšinou ide o tú prvú.

Vyjadrenie presnosti triple testu nie je ľahké, avšak jeho úspešnosť sa pohybuje medzi 50-70%. Treba však pripomenúť, že triple test nepoukazuje priamo na výskyt vrodených chýb, ale že poukazuje iba na šancu jej výskytu.

Čo znamenajú výsledky testu?

Výsledok môže byť buď pozitívny, alebo negatívny. Pozitívny znamená, že existuje šanca (opakujeme, len šanca), že Vaše bábätko môže byť postihnuté určitou vrodenou chybou. Negatívny naopak znamená, že dieťatko bude zdravé. Opäť raz však treba poukázať na to, že triple test alebo trimestrálny screening má vysoké percento nesprávne určených výsledkov. Vaše dieťa môže byť teda aj pri pozitívnom výsledku zdravé. Ak teda vyjde výsledok testu pozitívny, lekár Vám odporučí vyšetrenie zvané amniocentéza, aby ste sa obaja uistili o správnosti výsledku.