Vcestná placenta (placenta previa)

Väčšina prípadov vcestnej placenty, komplikácia tehotenstva, sa zistí skoro, čo pomáha lekárom zvládnuť túto situáciu.

Čo je placenta previa?

Placenta vyživuje a chráni vaše dieťa v maternici, odfiltruje to, čo dieťa nepotrebuje a dodáva mu kyslík a potrebné živiny. Väčšinu času je placenta prichytená na vrchu, alebo na jednej strane matenice. Keď sa placenta vytvorí v dolnej časti maternice a čiastočne, či úplne prekrýva vnútornú bránku, hovoríme o vcestnej placente, odborne placenta previa.

Typy vcestnej placenty

Existuje niekoľko typov vcestnej placenty, ktoré sa rozlišujú podľa uloženia placenty v maternici:

 • Placenta previa totalis- o tomto type hovoríme vtedy, ak placenta prekrýva celú vnútornú bránku.
 • Placenta previa partialis- tento typ vcestnej placenty je veľmi rozšírený a hovoríme o ňom vtedy, ak plecenta čiastočne prekrýva vnútornú bránku.
 • Placenta previa marginalis- dolný okraj placenty siaha až k vnútornej bránke. Počas pôrodu môže dôjsť k postupnému otváraniu vnútornej bránky, čo vedie k posunutiu dolného segmentu maternice.
 • Nízke dosadenie placenty- tento typ vcestnej placenty najmenej ohrozuje pôrod, placenta zasahuje do dolnej časti maternice, ale dolným okrajom nesiaha až k vnútornej bránke a to ani pri pôrode.

Diagnostika

Ak vám bola diagnostikovaná placenta previa, ešte pred 28. týždňom tehotenstva, nebojte sa, až 15 percentám žien lekári diagnostikujú istý typ vcestnej placenty, počas druhého trimestra tehotenstva. Vcestná placenta sa obvykle diagnostikuje počas rutinného ultrazvukového vyšetrenia. Keďže maternica počas tehotenstva rýchlo rastie, väčšina prípadov vcestnej placenty, približne 90 percent, sa vyrieši samo, čo znamená, že placenta sa presunie do vrchnej časti maternice ešte pred 30. týždňom tehotenstva.

V skutočnosti vás lekár o placente previa nemusí počas druhého trimestra tehotenstva ani informovať, keďže je obrovská pravdepodobnosť že sa tento problém vytratí. Iba jednej zo 150, až 300 tehotných žien bude diagnostikovaná vcestná placenta, aj počas tretieho trimestra tehotenstva, kedy je veľmi pravdepodobné, že táto komplikácia tehotenstva nezmizne.

Rizikové skupiny

Existuje niekoľko podmienok, ktoré vás vystavujú väčšiemu riziku vzniku vcestnej placenty.

 • Vek matky. Placenta previa je trikrát častejšia u žien, ktoré majú nad 30 rokov a rovnako často sa vyskytuje u žien, ktoré sú tehotné pred 20 rokom života.
 • Druhé, či tretie tehotenstvo. Riziko vzniku vcestnej placenty je častejšie u žien, ktoré už raz porodili.
 • Viacnásobné tehotenstvo. Tehotenstvo s dvomi, alebo viacerými deťmi, zvyšuje pravdepodobnosť vzniku placenty previa.
 • Ženy, ktoré majú abnormálne tvarovanú maternicu, alebo počas života podstúpili operácie maternice, vrátane sekcií, sú viac náchylné na vznik vcestnej placenty.
 • Fajčenie, počas tehotenstva, zvyšuje riziko mnohých komplikácií, vrátane placenty previa. Tehotné ženy by sa nemali zdržiavať v zafajčených priestoroch, ani pri ľuďoch, ktorí fajčia. Cigaretový dym poškodzuje zdravie matky, aj nenarodeného dieťaťa.

Príznaky

Vcestná placenta sa najčastejšie diagnostikuje počas rutinného ultrazvukového vyšetrenia, v druhom trimestri tehotenstva, aj keď sa počas tretieho trimestra už diagnóza nemusí potvrdiť. Tento druh komplikácie sa zvyčajne prejaví v treťom trimestri tehotenstva, niekedy aj skôr.

Príznaky placenty previa:

 • Krvácanie. Zmena tvaru maternice, počas tretieho trimestra tehotenstva, môže prerušiť spojenie medzi maternicou a placentou, čo spôsobuje krvácanie. Placenta previa sa v skutočnosti považuje za najčastejšiu príčinu abnormálneho krvácania, v druhej polovici tehotenstva. Odhaduje sa, že u 70 až 80 percent žien, ktorým bola diagnostikovaná vcestná placenta, sa objavilo vaginálne krvácanie, nie len špinenie, ktoré je počas tehotenstva normálne. Krvácanie sa môže objaviť už po 20. týždni tehotenstva, hoci najčastejšie sa krvácanie objaví medzi 34. až 38. týždňom tehotenstva.
 • Cítiť bolesť počas tehotenstva nie je bežné, ženy s placentou previa majú kŕče a bolesti brucha.
 • Pri normálnom tehotenstve je v treťom trimestri tehotenstva pre dieťa najpohodlnejšia poloha, kedy jeho hlava smeruje nadol, kde má dostatok priestoru. Placenta previa spôsobuje, že dieťa nemá dostatok priestoru, takže ostáva v polohe, ktorá je pre neho pohodlná, čo je najčastejšie hlavou hore.

Čo môžete urobiť

Mnohé prípady krvácania môžu byť účinne liečené predtým, než strata krvi ohrozí vás, alebo vaše dieťa. Závažné krvácanie, môže byť príčinou predčasného pôrodu. Ak sa schyľuje k predčasnému pôrodu, budú vám podané lieky, ktoré podporia vývoj pľúc pretým, než sa vykoná sekcia. V prípade, že krvácanie nastane po 36. týždni tehotenstva, lekár zvyčajne odporučí okamžitú sekciu. Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže krvácanie vyžadovať transfúziu krvi.

Prevencia a liečba

Hoci neexistuje žiadny spôsob, ako zabrániť vzniku placenty previa, v treťom trimestri tehotenstva vám lekár môže odporučiť preventívne opatrenia, ktoré zabezpečia normálne pokračovanie tehotenstva a plynulý pôrod, najmä ak sa vyskytne krvácanie.

 • Vyhnite sa pohlavnému styku, vyšetreniam panvy a nepoužívajte tampóny.
 • Váš lekár bude chcieť častejšie sledovať vaše dieťa, aby sa uistil, že jeho srdce je silné a pohyby sú konzistentné.
 • Ak máte vcestnú placentu, lekár vám odporučí odpočinok na lôžku, až do pôrodu, najmä v prípade, že sa objavilo krvácanie.
 • Lekár vás oboznámi s príznakmi predčasného pôrodu, ktorý je v tomto stave častejší, ako u žien, ktoré majú bezproblémové tehotenstvo.

Pôrod

Asi 75 percent žien, ktoré majú vcestnú placentu v treťom trimestri tehotenstva, rodí sekciou, cisárskym rezom. Aj keď sú ženy schopné na konci tretieho trimestra tehotenstva porodiť prirodzenou cestou, lekár takmer vždy zvolí pôrod sekciou, aby sa predišlo ťažkému, život ohrozujúcemu krvácaniu, počas pôrodu.

 

Aké su Vaše skúsenosti?