Ruptúra maternice (pretrhnutie maternice)

Závažné, ale zriedkavé, pretrhnutie maternice vyžaduje okamžitú sekciu a následnú operáciu maternice.

Čo je ruptúra maternice?

K pretrhnutiu maternice dochádza najmä vtedy, keď je stena maternice značne oslabená. Takmer vždy sa objavuje na mieste predchádzajúceho rezu, napríklad po operácii maternice, alebo sekcii. Oslabená stena maternice sa pri pôrode vaginálnou cestou môže ľahko pretrhnúť, vplyvom namáhania počas pôrodu. Našťastie, ruptúra maternice je zriedkavý jav a vyskytuje sa približne u piatich z 1000 tehotných žien..

Rizikové skupiny

Zvýšenému riziku je vystavená každá žena, ktorá pri predchádzajúcom tehotenstve rodila sekciou, alebo podstúpila akúkoľvek operáciu maternice. V týchto prípadoch na maternici ostanú jazvy, ktoré nie sú také pevné a môžu sa vplyvom námahy ľahko pretrhnúť.,

Riziko prasknutia maternice hrozí aj u žien, ktoré majú vcestnú placentu. O vcestnej placente hovoríme vtedy, ak sa placenta vytvorí v dolnom segmente maternice a prekrýva vnútornú bránku. Najväčšie riziko ruptúry maternice podstupujú ženy, ktoré sa rozhodli porodiť dieťa prirodzenou cestou, aj napriek tomu, že prvé dieťa rodili sekciou.

Príznaky

Najčastejším príznakom ruptúry maternice sú bolesti brucha, po ktorom nasleduje rozptýlenie bolesti do okolia brušnej dutiny a citlivosť počas pôrodu. Pretrhnutie maternice môže viesť k nekontrolovanému krvácaniu v brušnej dutine, ktoré ohrozuje matku a rovnako aj dieťa.

Prevencia

Ak ste pri predchádzajúcom tehotenstve podstúpili sekciu, alebo vám v minulosti operovali brucho, kedy bola stena maternice úplne prerezaná, zvážte riziká spojené s pôrodom, najmä ak uvažujete o vaginálnom pôrode. Diskutujte o tom so svojim gynekológom a pôrodníkom, dôkladne zvážte všetky možnosti a riziká.

V prípade, že sa počas pôrodu vyskytnú komplikácie, spojené s ruptúrou maternice, je potrebná okamžitá sekcia a následné zašitie maternice. Po operácii vám bude sposkytnutá liečba antibiotikami, aby sa predišlo infekcii.

Aké su Vaše skúsenosti?