Predčasný odtok plodovej vody

Pretrhnutie membrán a predčasný odtok plodovej vody, zvyčajne vedú k predčasnému pôrodu.

Čo je predčasný odtok plodovej vody?

Preterm Premature Rupture of Membranes (PPROM), alebo predčasný odtok plodovej vody, je stav, pri ktorom sa membránový vak, ktorý obsahuje plod a plodovú vodu, predčasne roztrhne. Vo väčšine prípadov, predčasný odtok plodovej vody, rýchlo vyvolá predčasný pôrod a nie je potrebný žiaden ďalší zákrok. V niektorých prípadoch však odtok plodovej vody nevyvolá kontrakcie a musia byť vyvolané umelo. Veľmi často sa stáva, že k predčasnému pretrhnutiu membrán, alebo predčasnému odtoku plodovej vody, dochádza tesne pred 37. týždňom tehotenstva.

Našťastie predčasné pretrhnutie membrán, ani predčasný odtok plodovej vody, nie sú veľmi bežné. Predčasné pretrhnutie membrán sa vyskytuje u menej ako 15% tehotenstiev a predčasný odtok plodovej vody u menej ako 3% tehotenstiev.

Rizikové skupiny

Najviac ohrozené sú ženy, ktoré fajčia. Predčasný odtok plodovej vody sa častejšie vyskytuje aj u žien, ktoré majú bakteriálnu vaginózu, čakajú dvojičky, počas tehotenstva sa u nich prejavilo chronické krvácanie z pošvy, majú sexuálne prenosné choroby, alebo u nich hrozí predčasné oddelenie placenty.

Príznaky

Medzi hlavné príznaky patrí svetlý výtok z pošvy. Najjednoduchší spôsob, ako rozoznať moč od plodovej vody, je test čuchom. Ak tekutina smrdí ako amoniak, je to s najväčšou pravdepodobnosťou moč. V prípade, že má tekutina sladkú vôňu, pravdepodobne ide o amniózu, čiže plodovú vodu. Aj malé podozrenie, na predčasný odtok plodovej vody, by sa malo dôkladne preveriť. Pri pochybnostiach kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý vám pomôže zistiť, či je, alebo nie je, dôvod na obavy.

Hlavným rizikom, spojeným s predčasným odtokom plodovej vody, je predčasné narodenie dieťaťa. Medzi ďalšie riziká patrí infekcia plodovej vody.

Prevencia

Kvalitná prenatálna starostlivosť, dostatočná výživa a zbavenie sa zlozvyku fajčenia, môžu výrazne znížiť pravdepodobnosť predčasného odtoku plodovej vody. Napriek všetkým opatreniam môže dôjsť k predčasnému pretrhnutiu membrán. Ak sa tak stane najskôr v 37. týždni tehotenstva, váš ošetrujúci lekár vyvolá pôrod, do 24 hodín.

Pretrhnutie membrán skôr, ako v 37. týždni tehotenstva, môže skomplikovať vaše tehotenstvo. Ošetrujúci lekár určí, čo je pre vás a vaše dieťa najlepšie. Zvyčajne však dieťa nie je dostatočne vyvinuté a pôrod sa odloží. Pravdepodobne vás hospitalizujú a budú vám podávané lieky, ktoré zabránia vzniku infekcie.

Aké su Vaše skúsenosti?