Pôrod mŕtveho dieťaťa

Často nemá žiadne vysvetlenie, no aj napriek tomu sa s ním stretlo mnoho žien.

Čo znamená pôrod mŕtveho dieťaťa?

Smrť dieťaťa je tragická udalosť, no môže k nemu dôjsť v ktoromkoľvek týždni tehotenstva. Smrť dieťaťa, po 20. týždni tehotenstva, sa nazýva pôrod mŕtveho dieťaťa a stretne sa s ním jedna z 200 tehotných žien. Väčšina detí, ktoré sa narodia mŕtve, zomrie ešte v priebehu tehotenstva. Iba 15 percent úmrtí sa odohrá v priebehu pôrodu. Pôrod mŕtveho dieťaťa je našťastie zriedkavý jav.

Rizikové skupiny

Existuje niekoľko komplikácií, ktoré môžu viesť k pôrodu mŕtveho dieťaťa, vrátane infekcií, porúch placenty, či problémov s pupočnou šnúrou. Do tejto kategórie spadá aj vysoký krvný tlak matky a gestačný diabetes, ktorý sa rozvinul v priebehu tehotenstva. Aj napriek dostupným informáciám odborníci nedokážu určiť konkrétnu príčinu pôrodu mŕtveho dieťaťa.

Príznaky

Najbežnejším prejavom úmrtia dieťaťa je nedostatočný pohyb plodu a absencia srdcového tepu.

Prevencia

V druhom a treťom trimestri tehotenstva, pravidelne kontrolujte pohyby vášho dieťaťa tým, že budete sledovať počet kopov dieťaťa, za určitý čas. Túto kontrolu môžete vykonávať aj viackrát v priebehu dňa. Ak si všimnete, že sa vaše dieťa pohybuje menej, alebo vôbec necítite pohyby dieťaťa, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Svojho ošetrujúceho lekára kontaktujte aj v prípade, že sa u vás objavilo akékoľvek krvácanie z vagíny. Ak symptómy rozoznáte v dostatočnom predstihu, môžete sa vyhnúť pôrodu mŕtveho dieťaťa.

Ak ste prežili pôrod mŕtveho dieťaťa, doprajte si dostatok času na fyzické a psychické zotavenie. V prípade, že potrebujete pomoc, existuje mnoho podporných skupín pre ženy, ktoré si tým takisto prešli. Nebojte sa vyhľadať pomoc psychológa, či psychiatra.

Aké su Vaše skúsenosti?