Otočená (obrátená) maternica 

Táto komplikácia je v priebehu tehotenstva veľmi zriedkavá, vyžaduje si včasnú diagnostiku a okamžitú liečbu.

Čo znamená pojem otočená maternica?

Maternica je ženský pohlavný orgán tvaru hrušky, ktorá je za normálnych okolností vychýlená dopredu. Retroverzia, čiže otočená maternica, je zriedkavá komplikácia pôrodu, o ktorej hovoríme vtedy, keď sa stena maternice vychýli smerom dozadu. Obrátená maternica vám pri pôrode môže spôsobiť mnoho problémov, vrátane neúplného oddelenia placenty, od steny maternice, čo spôsobí, že placenta pri pôrode ťahá stenu maternice von. Všetky problémy, spojené s obrátenou maternicou, zatiaľ nie sú podrobne preskúmané a nikto presne nevie, prečo vzniká.

Rizikové skupiny

Najviac ohrozené sú ženy, ktoré sa s obrátenou maternicou už stretli, pri predchádzajúcom tehotenstve. Komplikácie pri pôrode môžu nastať aj vtedy, keď pôrod trvá viac ako 24 hodín, zažili ste už komplikované pôrody, alebo ste užili lieky, ako je síran horečnatý, či terbutalín, ktoré sa podávajú na zastavenie predčasného pôrodu.

Retroverzia maternice je veľmi zriedkavá a stretne sa s ňou približne jedna z 2 000 až 100 000 tehotných žien.

Príznaky

Medzi najbežnejšie príznaky retroverzie patria bolesti brucha, bolesti krížov a nadmerné krvácanie. Ak sa táto komplikácia pôrodu nediagnostikuje a nezačne liečiť včas, môže spôsobiť šok a nebezpečné krvácanie. Tento stav sa však vyskytuje zriedkavo a je málo pravdepodobné, že dôjde až k akútnemu, či život ohrozujúcemu stavu.

Prevencia

Dôkladne si naštudujte rizikové faktory retroverzie a pri známkach tejto komplikácie, informujte svojho ošetrujúceho lekára. Obzvlášť by si mali dať pozor ženy, ktoré sa s touto komplikáciou už stretli, pri predchádzajúcom tehotenstve. V prípade, že sa potvrdí retroverzia, váš gynekológ sa pokúsi posunúť vašu maternicu na správne miesto. Ošetrujúci gynekológ vám taktiež predpíše lieky s obsahom oxytocínu. V zriedkavých prípadoch, keď bežná liečba nefunguje, je potrebná operácia.

Aké su Vaše skúsenosti?