Choriokarcinóm

Tento zriedkavý druh rakoviny dobre reaguje na chemoterapiu, po skončení tehotenstva a recidíva je len ojedinelá.

Choriokarcinóm je extrémne zriedkavá forma rakoviny, ktorá súvisí s tehotenstvom a rozvíja sa z buniek placenty. Tento druh rakoviny sa najčastejšie vyskytuje po molárnom tehotenstve, potratoch, alebo mimomaternicovom tehotenstve, keď placentové tkanivo pokračuje v raste, napriek absencii plodu. Iba 15 % choriokarcinómov sa vyskytuje po tehotenstve, ktoré malo normálny priebeh.

Našťastie, tento druh rakoviny nie je bežný. Vyskytuje sa u jedného z 40 000 tehotenstiev, takže riziko je veľmi nízke.

Riziková skupina

Choriokarcinóm sa najčastejšie vyskytuje u starších žien, vo veku nad 40 rokov. Zvýšený výskyt tejto rakoviny sa objavuje najmä u žien, ktoré mali molárne, či mimomaternicové tehotenstvo, alebo potratili.

Príznaky

Medzi príznaky, na ktoré si treba dávať obzvlášť pozor, patrí nepretržité krvácanie z pošvy po molárnom tehotenstve, potrate, alebo mimomaternicovom tehotenstve. Ďalšie príznaky zahŕňajú abnormálne vylučovanie tkaniva, nevysvetliteľné bolesti brucha, alebo vyššie hladiny hCG, ktoré by sa po skončení tehotenstva mali vrátiť do normálu.

Pri absencii liečby, nádor veľmi rýchlo a agresívne rastie a šíri sa po tele v podobe metastáz. Typické sú pľúcne metastázy, ktoré spôsobujú dýchavičnosť a vykašliavanie krvi.

Liečba

Zatiaľ čo iné druhy rakoviny so sebou nesú vysoké riziko úmrtia, choriokarcinóm veľmi dobre reaguje na chemoterapiu a ožarovanie. Viac ako 90% ľudí sa z rakoviny vylieči. Máme pre vás ešte jednu dobrú správu. Hysterektómia, čiže chirurgické odstránenie maternice, je pri tomto druhu rakoviny nevyhnutná len ojedinele. Dôvodom je vynikajúca odozva tela na chemoterapeutické lieky a ožarovanie.

Prevencia

V prípade, že ste prekonali mimomaternicové tehotenstvo, potrat, alebo molárne tehotenstvo, uistite sa, že váš všeobecný lekár robí všetko pre to, aby predišiel vzniku a rozširovaniu rakoviny. Dohodnite si s vašim všeobecným lekárom pravidelné kontroly, aby mohol monitorovať váš stav.

Ak sa u vás objavia niektoré z príznakov, spomenutých vyššie, do jedného roka od ukončenia tehotenstva, okamžite kontaktujte svojho všeobecného lekára.

Aké su Vaše skúsenosti?