Teraz vám už môžeme oficiálne zagratulovať ku počatiu vášho potomka, pretože tretí týždeň je ten, v ktorom máte ovuláciu a ak všetko ide ako má, vaše vajíčko stretne tú správnu spermiu. Poďme si to ale rozobrať bližšie. Ovulácia je teda stav, v ktorom vaše zrelé vajíčko čaká na príchod spermií, a tá najrýchlejšia z nich do vajíčka prenikne. Hneď potom si vaše vajíčko utvorí zábranu, aby nedovolilo už žiadnej ďalšej spermii preniknúť dnu.

Vajíčko oplodnené jednou víťaznou spermiou je zygota, teda jednobunkové oplodnené vajíčko. Avšak zygota neostane jednou bunkou nadlho. Rýchlo sa začne deliť aby vznikli dve bunky, potom štyri a tak ďalej, aby ich na konci tretieho týždňa tehotenstva bolo okolo 100. Niektoré bunky neskôr stvoria embryo a iné zas placentu, nateraz je ale tento zhluk buniek veľký asi ako pätina bodky za touto vetou.

Zakrátko sa tomuto zhluku buniek už hovorí blastocyst. Hneď ako sa utvorí, si urobí malý výlet… Z vaječníku putuje vajcovodom do vašej maternice, kde sa zachytí na jej stenu a tam ostane až do samotného pôrodu, vtedy už to nebude blastocyst ale krásne vyvinuté dievčatko či chlapec.

Chlapec či dievčatko?

To, či vaše vytúžené dieťatko bude chlapec, alebo dievča, sa bohužiaľ dozviete až o niekoľko mesiacov. Ak to teda vôbec pred pôrodom budete chcieť vedieť. Čo môže ale prekvapiť je fakt, že už v treťom týždni tehotenstva sa určí pohlavie vášho potomka. Tento proces je pomerne komplikovaný, ale zjednodušíme ho do malej hodiny biológie.

Oplodnené vajíčko, ktoré sa v tomto čase usádza v maternici, má vždy 46 chromozómov. Polovica pochádza od vás a ďalších 23 je od otca. Od matky vždy pochádza jeden chromozóm X. Ale spermia od otca môže niesť informáciu chromozómu X alebo Y. Takže ak má v sebe spermia taktiež chromozóm X a s matkiným chromozómom utvoria dvojicu XX, oplodnené vajíčko sa vyvinie v krásne dievčatko. Ak ale spermia má v sebe chromozóm Y a kombinácia teda bude XY, plod bude chlapec.

Čo sa teraz deje vo vašom tele?

Poďme sa bližšie pozrieť na to, čo sa vo vašom tele začne diať po oplodnení vajíčka víťaznou spermiou. Ako sme písali, po oplodnení vajíčko opustí vaječník a presunie sa vajcovodom do maternice. To, čo ostane po vajíčku vo vaječníku sa teraz volá corpus luteum. V podstate je to pozostatok vášho vajíčka, ktorý zožltne a začne produkovať hormón progesterón. Táto zostatková hmota, alias corpus luteum, bude odteraz vyživovať plod vášho dieťatka až kým túto úlohu nepreberie placenta, a to sa stane nie skôr ako o desať týždňov.

Popri tom, ako sa vyvíja placenta aby mohla neskôr vyživovať dieťa, sa okolo 4 týždňa oplodnené vajíčko už nadobro usadí v maternici. Zhruba o 6-12 dní po usadení vajíčka v maternici prichádzajú do hry bunky, z ktorých sa formuje placenta. Tie totiž začnú po spomínaných 6-12 dňoch od usadenia vajíčka produkovať hormón ľudský choriongonadotropín (HCG).

Čo je HCG?

Tento hormón má dve hlavné úlohy: jednak dá vedieť vaječníkom, že majú prestať produkovať ďalšie vajíčka. Tiež ale zabezpečí, že vaše telo začne produkovať o to viac tehotenských hormónov: progesterón a estrogén. Tieto dva hormóny pomáhajú oplodnenému vajíčku udržať sa vo výstelke maternice a tiež pomáhajú rozvoju placenty.

Ak sa vám zdá, že ste už o hormóne HCG niekde počuli, zrejme nebudete ďaleko od pravdy. V ďalších týždňoch tehotenstva tento hormón zohráva dôležité úlohy. Mimo iného spôsobuje aj symptómy ako tú neslávne známu rannú nevoľnosť.

Taktiež ste ho ale zrejme zaznamenali v súvislosti s tehotenskými testami. Tie totiž skúmajú prítomnosť tohto hormónu vo vašom tele, či už v krvi alebo v moči, keďže je v tele ženy prítomný len počas tehotenstva. Je ale dobré uviesť, že v treťom týždni tehotenstva je stále veľká šanca, že vám tehotenský test ešte nedá spoľahlivú odpoveď. Na to, aby ste si mohli byť istá, že tehotenský test zachytí prítomnosť HCG vo vašom tele, by ste mali počkať ešte dva týždne.