Ženská sterilizácia

Ženská sterilizácia je na Slovensku zatiaľ len veľmi málo skloňovanou formou antikoncepcie. Tento článok preto ponúkne prehľad informácií o danom zákroku a vysvetlí, v akých situáciách žena môže sterilizáciu podstúpiť. Okrem iného sa dočítate aj či je zákrok nezvratný a či vám ho preplatí zdravotná poisťovňa.

Čo je ženská sterilizácia?

Je to operačný zákrok, pri ktorom sa prerušia oba vajcovody. V takom prípade nie je menštruačný cyklus nijako nerušený. Zmení sa len to, že vajíčko nebude môcť putovať z vaječníku cez vajcovod do maternice, pretože táto cesta bude zahataná. Tým sa zamedzí stretnutiu vajíčka a spermie, takže nemá ako dôjsť ku oplodneniu. Vajíčko sa potom jednoducho vstrebe do tela ženy bez akýchkoľvek ďalších komplikácií. Je to zároveň jedna z najúčinnejších foriem antikoncepcie: zlyhanie je na úrovni 0,05 – 0,1% prípadov, to znamená, že je účinná na minimálne 99,9%.

Ženská sterilizácia je často nesprávne zamieňaná s kastráciou, čo môže spôsobovať ešte stále prítomnú spoločenskú stigmu pri tejto téme. Kastrácia znamená odstránenie oboch vaječníkov z tela ženy. Oba zákroky sú však trvalé, preto sa používajú ako forma antikoncepcie na Slovensku zatiaľ len málo. V západnom svete sa ale ženská sterilizácia využíva čoraz viac – túto možnosť využívajú najmä ženy po tridsiatke, ktoré už vlastné deti majú a sú pevne rozhodnuté, že žiadne ďalšie mať nechcú.

Zatiaľ sme spomenuli sterilizáciu len v prípade, že sa žena rozhodne už nemať ďalšie deti a nechce sa ďalej strachovať, že by mohla otehotnieť. V tomto prípade sa teda jedná o sterilizáciu na základe žiadosti samotnej ženy. Existuje ale aj druhá varianta – sterilizácia na odporúčanie gynekológa, zo závažných zdravotných dôvodov. Obe varianty si teraz rozoberieme.

Sterilizácia na vlastnú žiadosť

Ak sa žena na Slovensku po dôkladnom zvážení rozhodne podstúpiť sterilizáciu, jediný spôsob ako o ňu zažiadať je formou písomnej žiadosti poskytovateľovi, ktorý by sterilizačný zákrok vykonal. Takúto žiadosť môže podať každá žena staršia ako 18 rokov, ktorá nebola zbavená svojprávnosti. Je tu ale jeden háčik – svoj súhlas so sterilizáciou je potrebné ešte 30 dní po podaní žiadosti znovu potvrdiť. Celý proces to síce predĺži, no je to veľmi dobré opatrenie. Predsa len, sterilizácia je nezvratný krok a takýto systém dáva žene mesiac času na to, aby ešte raz zvážila či zákrok chce skutočne podstúpiť. Ak si to žena nerozmyslí a na zákrok sa podujme, bude si ho ale musieť platiť sama – žiadna zo slovenských zdravotných poisťovní tento zákrok vykonaný na žiadosť ženy zatiaľ nehradí.

Sterilizácia kvôli zdravotným rizikám

Sterilizáciu môžete podstúpiť aj na základe odporúčania, ktoré vydá ošetrujúci gynekológ. Takéto odporúčanie lekár vydá v dvoch prípadoch. V prvom prípade lekár odporučí sterilizáciu ak má dôvodné podozrenie, že by tehotenstvo vážne ohrozilo váš život alebo zdravie. V druhom prípade lekár zákrok odporučí, ak sa obáva, že by bol vážne ohrozený život a zdravie dieťatka.

Nemusíte sa ale obávať, ak by ste mali podstúpiť sterilizáciu zo zdravotných dôvodov, stále ste vy tá, ktorá o tom rozhodne. V prvom rade lekárovi podpíšete záznam o tom, že ste boli o zákroku a jeho rizikách informovaná – ten musí okrem vás podpísať aj lekár a jeden svedok. Tento záznam sa potom vloží do vašej zdravotnej karty. Definitívne ale podpíšete písomný súhlas až tesne pred zákrokom. Okrem toho, od podania informácií o zákroku musí do vykonania operácie prejsť minimálne 7 dní, aby ste si to ešte mohli prípadne rozmyslieť. Nuž a ako tak dobrou správou v prípade sterilizácie zo zdravotných dôvodov je, že ju hradia všetky slovenské zdravotné poisťovne.

Ako samotný zákrok prebieha?

V súčasnosti sa na Slovensku dá sterilizácia ženy vykonať dvomi spôsobmi, a to laparoskopicky a hysteroskopicky. Oba spôsoby si teraz trochu priblížime.

Laparoskopická sterilizácia

Túto žena podstúpi v celkovej anestézii. Lekár vykoná rez na bruchu v blízkosti pupka a cez brušnú dutinu sa zavedie malá kamera. Následne sa cez tento malý rez lekár za pomoci kamery dostane až ku vajcovodom a preruší ich. Jedná sa o pomerne jednoduchý zákrok, no keďže sa vykonáva v celkovej anestézii, je potrebné brať na vedomie možné zdravotné riziká. Či už je to možná alergická reakcia na anestéziologické lieky, alebo sa jedná o riziko embólie, poranenia orgánov či zápalu, so všetkými týmito komplikáciami treba rátať. V drvivej väčšine prípadov sa však žena zdrží v nemocnici 24-48 hodín a ako zákrok, tak liečba, prebehnú bez komplikácií.

Hysteroskopická sterilizácia

Je lepšia v tom, že je vykonávaná ambulantne, a teda nie je potrebná hospitalizácia v nemocnici a ani celková anestézia. Cez pošvu sa lekár dostane do maternice, a odtiaľ potom zavedie do oboch vajcovodov malé špirály. Tie v nasledujúcich troch mesiacoch spôsobia, že v tom mieste vajcovody zarastú tkanivom a stanú sa tým pádom nepriechodnými, čím sa zamedzí možnosti stretu vajíčka a spermie. Znamená to ale tiež, že počas týchto troch mesiacov žena ešte nie je plne chránená pred počatím a teda sa musí spoliehať na inú formu antikoncepcie. Po spomínaných troch mesiacoch už ale stačí, že podstúpila tento zákrok.

Ako ste si zrejme všimli, táto forma sterilizácie je menej invazívna a pre telo ženy oveľa šetrnejšia. Problém ale je, že hysteroskopická forma sterilizácie ešte nie je veľmi rozšírená, preto by si ju žena väčšinou musela hradiť sama, aj keby bola vykonaná zo zdravotných dôvodov. V súčasnosti ju totiž hradí len jedna zdravotná poisťovňa. Nuž a cenu takéhoto zákroku si potom stanovujú nemocnice a gynekologické pracoviská samé, preto sa môže od prípadu ku prípadu veľmi líšiť.

Pre koho sa sterilizácia odporúča?

Najčastejšie sa pre takúto formu antikoncepcie rozhodujú ženy, ktoré už majú deti a sú pevne rozhodnuté, že žiadne ďalšie nechcú. Ďalšiu skupinu tvoria ženy, ktorým sa neodporúča z rôznych dôvodov užívať hormonálnu antikoncepciu, a tiež už žiadne ďalšie deti neplánujú. Sú to teda väčšinou ženy aspoň po tridsiatke. Zároveň sa ale sterilizácia málokedy vykonáva na ženách tesne pred prechodom, vzhľadom na to, že je to pomerne drahá operácia a antikoncepciu by už potrebovali aj tak nanajvýš pár rokov.

Čo sa týka sterilizácie zo zdravotných dôvodov, často sa jedná o ženy, ktoré podstúpili viacero cisárskych rezov. Jazva na maternici po cisárskych rezoch je totiž oslabená, a existuje obava, že ďalšie tehotenstvo by mohlo spôsobiť prasknutie maternicovej steny, čo predstavuje pre ženu obrovské zdravotné riziko. Často ale ženy v tejto situácii ani nevedia, že majú kvôli tomuto riziku na sterilizáciu nárok a bola by hradená poisťovňou. Pozitívne ale je, že mnoho pracovísk už v súčasnosti vykonáva oba zákroky naraz – takže tesne po pôrode cisárskym rezom je žene vykonaná sterilizácia. Celý pôrod sa tak predĺži len o pár minút a je to voči žene a jej telu oveľa šetrnejšie, ako podstupovať ďalší zákrok osobitne.

Je sterilizácia naozaj nezvratná?

Možno sa pýtate čo sa stane, ak žena podstúpi sterilizáciu, no o niekoľko rokov možno predsa len zatúži po dieťati. Aj v takých prípadoch existujú určité možnosti. V prvom rade je možné podstúpiť operáciu, počas ktorej sa pokúsi lekár znovu spriechodniť vajcovody. Je to ale operácia náročnejšia ako samotná sterilizácia, a jej úspešnosť je zhruba 50%, preto sa táto možnosť moc neodporúča. Ďalšiu možnosť potom predstavuje otehotnenie metódou in vitro – teda mimotelovým oplodnením, kedy je do maternice ženy zavedené už oplodnené vajíčko. Táto možnosť má pomerne vysokú úspešnosť, no je zároveň aj veľmi finančne náročná.

Ak si teda nie ste istá sterilizáciou, možno je pre vás vhodná dočasná varianta, pri ktorej sa vajcovody znepriechodnia gélovou zátkou. Nachádza sa v nej aj monofilové vlákno, pomocou ktorého je možné zátku následne vytiahnuť a vajcovody opäť spriechodniť. Táto možnosť je ale na Slovensku ešte stále veľkou novinkou a vykonáva ju zatiaľ len málo pracovísk.

Aké su Vaše skúsenosti?