dýchanie pri pôrode

Niektoré ženy pri dýchaní zapájajú aj svoju bránicu, iné uprednostňujú plytšie dýchanie. Rytmické dýchanie pri pôrode bude maximalizovať množstvo kyslíka, ktoré budete mať k dispozícií vy, aj vaše dieťa. Dýchacie techniky vám tiež môžu pomôcť zvládnuť kontrakcie pri pôrode.

Prečo pri pôrode dýchame plytko

Použitie relaxačných techník, vrátanie správneho dýchania, je úzko spojené so znížením rizika asistovaného pôrodu. Keď ste nervózna a vystrašená, vaše dýchanie sa stáva povrchným a plytkým. Ramená pritiahnete smerom k vašim ušiam a váš krk stuhne. Plytké dýchanie znižuje množstvo kyslíka, ktoré by mohlo vaše telo využiť efektívnejšie. Môžete dokonca pociťovať závrat a mdloby.

Plytké dýchanie je bežná reakcia tela na veľmi stresujúce situácie. Je normálne, že vaše telo nevydrží tento nápor dlho, bez toho, aby sa vyčerpalo. Pri pôrode je vašim hlavným cieľom šetriť energiu najviac, ako to je možné, a poskytnúť svojmu dieťaťu dostatok kyslíka, aby sa mohlo lepšie vyrovnať s pôrodom.

Dýchacie techniky

Správne rytmické dýchanie vám môže výrazne pomôcť pri pôrode. Skúste na okamih zatvoriť oči. Sústreďte sa len na dýchanie a všimnite si, aké je rytmické a pokojné. Nadýchnite sa a doprajte si krátku pauzu pred výdychom. Váš výdych by mal mať rovnakú dĺžku a hĺbku ako nádych, takže si môžete dopriať aj krátku pauzu medzi jednotlivými nádychmi.

Keď máte veľmi silné kontrakcie, váš dych sa stane plytký. Je dôležité, aby vaše dýchanie bolo rytmické. Nedovoľte, aby váš nádych bol dlhší ako výdych. Na tom by nebolo nič zlé pokiaľ sa vaše dýchanie nezačne zrýchľovať stále viac a viac (až do panického dýchania).

Tipy ako správne dýchať

Nikdy nie je príliš neskoro, aby ste sa naučili používať dýchacie techniky. Pôrodné asistentky vám takisto môžu pomôcť s dýchacími technikami. Platí to aj v prípade, že ste sa nikdy predtým dýchacím technikám nevenovali.

Relax

Myslite na slovo relax. Toto slovo sa skladá z dvoch slabík- „re“, „lax“. Pri prvej slabike „re“ sa nadýchnete a pri slabike „lax“ vydýchnete. Keď vydychujete, pokúste sa vysloviť slabiku čo najdlhšie. Je to veľmi účinná pomôcka ako spomaliť vaše dýchanie a dostať ho do správneho tempa.

Počítanie

Skúste počítať dýchanie, niektorým mamičkám pri pôrode pomáha počítanie do 3-4. Možno zistíte, že aj pre vás to  je oveľa pohodlnejšie a vaše dýchanie sa pri tom upraví na správne tempo. Pri nádychu napočítajte do troch a pri výdychu do štyroch.

Zapojte partnera

Keď máte silné kontrakcie, nie je vždy možné udržiavať pomalé a rytmické dýchanie. Cítite sa vyčerpaná a pôrod sa vám zdá byť nekonečný. Tu je chvíľa, kedy je dôležitá podpora vášho partnera. Ten vám pomôže udržať váš dych v rytme. Možno sa váš partner na začiatku bude cítiť trochu rozpačito, ale po chvíli sa rozpaky stratia.

Vyskúšajte očný kontakt s partnerom. Môže takisto vyskúšať položiť vám ruky na ramená a vy budete môcť sledovať jeho vzor dychu- nadýchnutie nosom a výdych ústami. Precvičte si toto zrkadlenie dychu ešte počas tehotenstva.

Výhody cvičenia vzorového dýchania:

  • dýchanie sa stane automatickou reakciou na bolesť
  • matka zostáva v pokoji a reaguje lepšie na začínajúcu bolesť
  • ustálený rytmus dýchania vás počas pôrodu upokojí
  • poskytuje pocit pohody a kontroly nad pôrodom
  • zvýšené množstvo kyslíka poskytuje viac energie a viac sily pre vás, aj vaše dieťa

Chyby pri pôrode

Pri pôrode sa neodporúča zadržať dych tak dlho, ako je to možné, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu panvového dna. Zadržanie dychu môže mať vplyv aj na vaše dieťa. Tlačenie po dobu dlhšiu ako 5-6 sekúnd, môže mať vplyv na to, koľko kyslíka sa dostane do pľúc vášho dieťaťa.

Ak vám bola podaná injekcia- epidurálka, je potrebné počkať aspoň hodinu od chvíle, kedy sa úplne otvoríte, než začnete tlačiť. To spoznáte podľa toho, že máte silné nutkanie tlačiť, alebo je viditeľná hlavička vášho dieťaťa. Hodinovým čakaním dávate svojmu dieťaťu šancu, aby zostúpilo nižšie do panvy a tým zabezpečíte rýchlejší pôrod. Vaša pôrodná asistentka vám pomôže zistiť, kedy kontrakcie skutočne začínajú a vy môžete začať tlačiť.