otehotnenie-pocas-menstruacie

Mnoho ľudí verí, že nie je možné otehotnieť počas menštruácie. Nie je to síce vaše najplodnejšie obdobie, ale stále je to možné.

Spoliehať sa na svoj menštruačný cyklus ako spôsob ochrany pred počatím je rozhodne riskantné, pretože skutočne môžete otehotnieť počas vašich dní. Hoci toto obdobie je najmenej plodné z celého mesiaca, v určitých prípadoch, je možné, aby ste otehotneli.

Prečo je oplodnenie počas menštruácie možné?

Ako sa dá otehotnieť v tom istom čase, keď vaše telo dáva najavo, že tehotné nie je?  Pri ovulácii vaše vaječníky vypustia vajíčko do vajíčkovodu. Tam môže prežiť až 24 hodín čakajúc na oplodnenie, predtým, než sa presunie do maternice. Medzitým maternica vytvára stelivo pre prípad, že by mala hostiť rastúce embryo. Ak vajíčko stretne spermiu počas ovulácie a zasadí sa do steliva, nastane oplodnenie. Ak nie, vaše telo vypudí stelivo a vajíčko (a vy krvácate).

Väčšina žien má menštruačný cyklus, ktorý trvá približne 28 dní, od prvého dňa ich menštruácie až do prvého dňa tej nasledujúcej. Pretože vajíčko môže prežiť 24 hodín po ovulácii a spermia môže žiť vo vnútri ženy až 5 dní, žena môže otehotnieť 5 dní pred ovuláciou a deň po nej. Ovulácia zvyčajne nastane 14 dní pred prvým dňom vášho nasledujúceho cyklu. Ten, v prípade, že máte 28 dňový cyklus a týždeň dlhú menštruáciu, vám necháva týždeň medzi posledným dňom vašej menštruácie a prvým dňom ovulácie.

Ale čo ak máte sex v posledný deň vašej menštruácie a ovulujete pár dní skôr? Vo vašom tele sa môže nachádzať života schopná spermia a vy môžete otehotnieť. Aj žene, ktorá má 28 dňový cyklus, sa môže čas ovulácie meniť z mesiaca na mesiac. A kvôli tejto zmene, nie je možné nikdy garantovať, že spermia zo sexu počas menštruácie bude mŕtva kým začnete znovu ovulovať.

Môžete otehotnieť počas nepravidelnej menštruácie?

Ak máte nepravidelnú menštruáciu, je ťažšie predvídať kedy budete ovulovať. To znamená, že môže byť ešte ťažšie vyhnúť sa sexu práve v období ovulácie.

Pár príkladov:M

  • Máte krátky cyklus. Niektoré ženy majú cyklus krátky len 21 dní a stále ovulujú, čo znamená, že nemajú toľko času medzi tým, ako skončí ich menštruácia a tým, kedy znovu začnú ovulovať. A keďže spermie môžu prežiť vo vašom rozmnožovacom ústrojenstve niekoľko dní, v prípade, že máte počas menštruácie sex a potom o 2 alebo 3 dni neskôr vypustíte vajíčko z nasledujúceho cyklu, vajíčko by mohlo stretnúť živú spermiu.
  • Váš cyklus je dlhý. Zatiaľ čo vaše telo sa pomaly zbavuje steliva maternice, hodiny ovulácie tikajú. Vaše ďalšie vajíčko sa objaví, zatiaľ čo krvácate to neoplodnené z predošlého mesiaca. Takže ste znovu plodná – čo znamená, že môžete otehotnieť počas menštruácie.
  • Máte nečakané krvácanie a špinenie, keď ovulujete. Hlavne ak máte ľahkú alebo nepravidelnú menštruáciu. Bolo by jednoduché zameniť si toto krvácanie so skutočnou menštruáciou, hoci sa to deje práve vtedy, keď ste najviac plodná.

Môžete otehotnieť hneď pred menštruáciou?

Nie je to nemožné hoci je to nepravdepodobné, a to hlavne u žien, ktoré majú 28 dňový cyklus. Ovulácia normálne skončí okolo 19-teho dňa, zhruba týždeň a pol predtým, než začne ďalšie menštruačné obdobie. Avšak, je ťažšie predpovedať ovuláciu u žien s nepravidelným menštruačným cyklom. To znamená, že sa to môže udiať neskôr počas cyklu. Dokonca aj u žien s pravidelným cyklom sa môže obdobie ovulácie meniť z mesiaca na mesiac.

Môžete otehotnieť hneď po menštruácii?

Áno, môžete otehotnieť hneď po tom, ako ste mali menštruáciu. Pravdepodobnosť otehotnenia však závisí, opäť, na tom, kedy ovulujete. U žien s 28 dňovým, pravidelným cyklom, ovulácia zvyčajne začína v 14-ty deň, čo je 7 dní po skončení týždeň trvajúceho obdobia. Ale ak ovulujete skoro, máte krátky menštruačný cyklus alebo dlhý menštruačný cyklus, čas medzi vašou menštruáciou a ovuláciou môže byť podstatne kratší. Tiež, pretože spermia môže vo vašom systéme prežiť niekoľko dní, sex jeden alebo dva dni po vašej menštruácii môže viesť k počatiu.

V konečnom dôsledku môžete otehotnieť v ktorejkoľvek fáze svojho cyklu, takže ak sa práve nepokúšate otehotnieť je vždy rozumné byť v strehu a používať primeranú ochranu.